Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex - các bài viết về Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, tin tức Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

Vắc xin Covid-19 Hayat-Vax đã góp phần hỗ trợ hệ thống các doanh nghiệp thuộc khối ngành kinh tế ngoài Nhà nước

Vắc xin Hayat-Vax sẽ góp phần hỗ trợ hệ thống các doanh nghiệp thuộc khối ngành kinh tế ngoài nhà nước có vắc xin Covid-19 để tiêm chủng cho người lao động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1