Pháp Luật Plus - Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa - các bài viết về Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa, tin tức Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa - các bài viết về Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa, tin tức Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa: Cho thuê đất trái quy định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa chấm dứt việc liên doanh, cho thuê lại đất không đúng quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1