Công ty Cổ phần Vinadelta - các bài viết về Công ty Cổ phần Vinadelta, tin tức Công ty Cổ phần Vinadelta

Kỳ 3 - Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do BQL dự án 3 quản lý

Các nhà thầu đã "cả gan" thi công trước khi bản vẽ thiết kế được phê duyệt từ 20 - 48 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus