Pháp Luật Plus - công ty cổ phần - các bài viết về công ty cổ phần, tin tức công ty cổ phần

công ty cổ phần - các bài viết về công ty cổ phần, tin tức công ty cổ phần

Cổ phần hóa: Đúng pháp luật, nhưng phải nhanh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành và địa phương đã bán cổ phần lần đầu 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị sự nghiệp thu về 562,707 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus