công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương VAV - các bài viết về công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương VAV, tin tức công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương VAV

Vĩnh Phúc: Cát tặc đục khoét dòng sông Lô

Hàng nghìn m2 ruộng canh tác của người dân chỉ sau vài tháng đã biến mất vĩnh viễn dưới dòng sông Lô, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus