Công ty Cổ phần Đông A - các bài viết về Công ty Cổ phần Đông A, tin tức Công ty Cổ phần Đông A

Những cuốn sách “độ” bìa của Công ty Đông A có vi phạm pháp Luật xuất bản?

Thời gian vừa qua, thị trường sách ở Việt Nam bỗng xuất hiện một loại ấn phẩm đặc biệt là những cuốn sách được “độ” bìa của Công ty Đông A.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1