Pháp Luật Plus - Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi - các bài viết về Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi, tin tức Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi

Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi - các bài viết về Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi, tin tức Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi

Thắng Lợi Group được vinh danh tại 2 hạng mục lớn trong năm 2020

Hai giải thưởng đó là Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 44 doanh nghiệp bất động sản tăng trưởng nhanh nhất năm 2020

Theo dõi Pháp Luật Plus

1