Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nợ bảo hiểm - các bài viết về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nợ bảo hiểm, tin tức Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nợ bảo hiểm

"Sức khỏe" của Icon 4 hiện nay ra sao?

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (Icon 4) là doanh nghiệp dẫn đầu trong danh sách nợ BHXH, BHYT và BHTN của Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus