Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 116 - các bài viết về Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 116, tin tức Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 116

Nhịp cầu bạn đọc Plus số 4: Công ty cổ phần 116 “bị tố” nợ tiền 10 năm không trả

Công ty cổ phần 116 đã 10 năm nay không thanh toán hơn 336 triệu số tiền còn nợ lại theo hợp đồng kinh tế ngày 18/10/2003 cho Công ty Quyết Thắng.

Theo dõi Pháp Luật Plus