Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội - các bài viết về Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội, tin tức Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội

Nêu tên chủ đầu tư chây ỳ bàn giao phí bảo trì

Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây đã tiếp tục công bố thêm bốn chủ đầu tư chây ỳ bàn giao phí bảo trì chung cư.

Theo dõi Pháp Luật Plus