Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang - các bài viết về Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang, tin tức Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

Lọt vào “danh sách đen” của Cục Thuế Hà Nội, đơn vị nợ thuế đứng số 1 đang làm ăn ra sao?

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang nợ thuế hơn 37 tỷ đồng, nhưng mới nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus