Pháp Luật Plus - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định - các bài viết về Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định, tin tức Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định - các bài viết về Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định, tin tức Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Bình Định

Bình Định: Chuyển 12,71 ha đất rừng làm đất vật liệu san lấp dự án Diêm Vân

2 khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng gồm khoảnh 3 và khoảnh 5, tiểu khu 343, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, hiện trạng sử dụng là rừng trồng keo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1