Công ty Cổ phần BOT Hùng Thắng - các bài viết về Công ty Cổ phần BOT Hùng Thắng, tin tức Công ty Cổ phần BOT Hùng Thắng

Chính thức miễn, giảm phí một số loại xe qua trạm BOT Tam Nông cho người dân địa phương

Bộ GTVT chấp thuận đề xuất miễn, giảm phí một số loại xe qua trạm BOT Tam Nông (Phú Thọ), do tỉnh Phú Thọ và chủ đầu tư Dự án đề xuất.

Theo dõi Pháp Luật Plus