Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - các bài viết về Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tin tức Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Xử phạt nặng 3 thành viên thuộc HĐQT Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi thông tin xử phạt vi phạm hành chính đối 3 thành viên thuộc HĐQT của Công ty CP (HAIHACO) Bánh kẹo Hải Hà.

Theo dõi Pháp Luật Plus