Công ty CNC - các bài viết về Công ty CNC, tin tức Công ty CNC

Phan Sào Nam và 16 bị cáo được đề nghị giảm hình phạt

VKS cũng đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 16 bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của những người còn lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus