Công ty Cây xanh Hà Nội trúng loạt gói thầu lớn tại Sở Xây dựng Hà Nội - các bài viết về Công ty Cây xanh Hà Nội trúng loạt gói thầu lớn tại Sở Xây dựng Hà Nội, tin tức Công ty Cây xanh Hà Nội trúng loạt gói thầu lớn tại Sở Xây dựng Hà Nội

Công ty Cây xanh Hà Nội trúng loạt gói thầu lớn tại Sở Xây dựng Hà Nội, giá tiết kiệm siêu thấp

Qua rà soát nhanh của Pháp luật Plus, nhiều gói thầu của Công ty này trúng thầu có mức tiết kiệm dưới 0,5%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1