Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - các bài viết về Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tin tức Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Ứng phó sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Đã gần 2 tuần sau vụ cháy nhưng người dân khu vực công ty Rạng Đông vẫn chưa thể ổn định được cuộc sống vì lo cho sức khỏe của mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus