Pháp Luật Plus - Công ty Bò Sữa TP HCM - các bài viết về Công ty Bò Sữa TP HCM, tin tức Công ty Bò Sữa TP HCM

Công ty Bò Sữa TP HCM - các bài viết về Công ty Bò Sữa TP HCM, tin tức Công ty Bò Sữa TP HCM

Xử lý nghiêm sai phạm tại Công ty Bò sữa TP HCM

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo xử lý Công ty Bò sữa TP HCM về các sai phạm liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1