công ty bách giai - các bài viết về công ty bách giai, tin tức công ty bách giai

Chính quyền quận Long Biên cần vào cuộc xử lý vụ kiện tụng giữa Công ty Dũng Lê và Công ty Bách Giai

Vụ tranh chấp về quản lý kinh doanh khu đất rộng hơn 4.000m2 giữa Công ty Dũng Lê và Công ty Bách Giai cần được chính quyền quận Long Biên vào cuộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus