công ty apatit khai thác quặng trái phép - các bài viết về công ty apatit khai thác quặng trái phép, tin tức công ty apatit khai thác quặng trái phép

Hết giấy phép, Công ty Apatit Việt Nam vẫn cố tình khai thác quặng kiếm lời!

Đây là nội dung được nêu rõ tại thông báo KLTT mà Thanh tra Chính phủ ban hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus