Pháp Luật Plus - công ty 36 - các bài viết về công ty 36, tin tức công ty 36

công ty 36 - các bài viết về công ty 36, tin tức công ty 36

Bao giờ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam mới trả hết nợ cho nhà thầu?

Chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vẫn chưa chịu thanh toán nốt số tiền hơn 10 tỷ đồng cho nhà thầu là Tổng công ty 36.

Theo dõi Pháp Luật Plus