Pháp Luật Plus - công trình vi phạm khủng - các bài viết về công trình vi phạm khủng, tin tức công trình vi phạm khủng

công trình vi phạm khủng - các bài viết về công trình vi phạm khủng, tin tức công trình vi phạm khủng

UBND TP Bắc Kạn đang “hợp thức hóa” cho công trình vi phạm “khủng”?

UBND TP Bắc Kạn vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ công trình “khủng” xây dựng trái phép sau khi Pháp luật Plus phản ánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết