công trình - các bài viết về công trình, tin tức công trình

Cần hơn 900.000 tỉ cho giao thông TP.HCM 10 năm tới

900.000 tỉ đồng được xem là nguồn vốn đầu tư khổng lồ, tác động lớn đến người dân và cần nhiều hình thức huy động vốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus