công trình không phép - các bài viết về công trình không phép, tin tức công trình không phép

Tập đoàn Vạn Phúc phản hồi thông tin công trình không phép

Trước thông tin cho rằng Tập đoàn Vạn Phúc xây nhiều công trình không phép, chưa đảm bảo hệ thống xử lý rác thải, doanh nghiệp này đã lên tiếng bác bỏ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1