công trình không phép lấp đất đá lấn biển - các bài viết về công trình không phép lấp đất đá lấn biển, tin tức công trình không phép lấp đất đá lấn biển

Lộ công trình không phép lấp đất đá lấn biển

Việc xây dựng các công trình không phép tại KDL đảo Hòn Tằm khiến đất, đá trong quá trình san lấp tràn xuống biển ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái.

Theo dõi Pháp Luật Plus