cổng thông tin bộ tài chính - các bài viết về cổng thông tin bộ tài chính, tin tức cổng thông tin bộ tài chính

Huy động thành công 3.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 6/9, Cổng thông tin Bộ Tài chính phát đi thông tin Kho bạc nhà nước tiếp tục huy động thành công 3.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus