Pháp Luật Plus - cống thoát nước - các bài viết về cống thoát nước, tin tức cống thoát nước

cống thoát nước - các bài viết về cống thoát nước, tin tức cống thoát nước

Hòa Bình kêu gọi đầu tư vào Khu đô thị mới Trung Minh A 1.126 tỷ đồng

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.126 tỷ đồng, Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư; hình thức sơ tuyển là đấu thầu rộng rãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus