Công tác - các bài viết về Công tác, tin tức Công tác

5 bài học kinh nghiệm từ công tác nhân sự khóa 12

Tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh 5 bài học này khi thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 12

Theo dõi Pháp Luật Plus