Công tác - các bài viết về Công tác, tin tức Công tác

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

Có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thi đua là yêu nước

Thi đua là yêu nước

0
Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc. Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.