Pháp Luật Plus - công tác cán bộ - các bài viết về công tác cán bộ, tin tức công tác cán bộ

công tác cán bộ - các bài viết về công tác cán bộ, tin tức công tác cán bộ

Quyết định mới của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Phan Công Nam được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cho hay muôn sự tại... người

Cho hay muôn sự tại... người

0
Tại phiên họp thứ 14, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết, “sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước”.