công tác cán bộ - các bài viết về công tác cán bộ, tin tức công tác cán bộ

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp về Trung ương

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, lãnh đạo Ban Tổ chức TW công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bỏ biên chế suốt đời

Bỏ biên chế suốt đời

0
Với 88,2% tổng số ĐBQH tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được thông qua.