Pháp Luật Plus - công suất - các bài viết về công suất, tin tức công suất

công suất - các bài viết về công suất, tin tức công suất

Điện lực Miền Trung lãi gần 630 tỷ đồng trong năm 2018

Năm 2018, EVNCPC lãi 628,521 tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó, khâu phân phối điện lãi 310,780 tỷ đồng, đạt 111,8% so với kế hoạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus