Pháp Luật Plus - công nhân - các bài viết về công nhân, tin tức công nhân

công nhân - các bài viết về công nhân, tin tức công nhân

Giữ tuổi hưu, tăng ngày nghỉ

Tăng tuổi nghỉ hưu là không thiết thực, nhưng nếu tăng sự quan tâm đến ngày nghỉ và lao động đặc thù thì mang lại giá trị nhân văn cho công nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus