Pháp Luật Plus - công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - các bài viết về công nghiệp tỉnh Thừa Thiên, tin tức công nghiệp tỉnh Thừa Thiên

công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - các bài viết về công nghiệp tỉnh Thừa Thiên, tin tức công nghiệp tỉnh Thừa Thiên

Dự án du lịch bồi thường giá 'bèo' bị người dân phản đối

Các hộ dân kinh doanh ở Suối Voi bức xúc, phản đối vì chỉ được hỗ trợ với giá “bèo”, chưa tương xứng.

Theo dõi Pháp Luật Plus