công nghệ - các bài viết về công nghệ, tin tức công nghệ

Từ ngày 4/1, điện thoại BlackBerry cũ trở thành 'cục gạch'

Người dùng không thể sử dụng điện thoại BlackBerry cũ từ ngày 4/1 do công ty chính thức ngừng hỗ trợ nền tảng BlackBerry 10 trở về trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1