Pháp Luật Plus - công nghệ - các bài viết về công nghệ, tin tức công nghệ

công nghệ - các bài viết về công nghệ, tin tức công nghệ

Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020...

Theo dõi Pháp Luật Plus