công nghệ - các bài viết về công nghệ, tin tức công nghệ

Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện của EVNCPC

Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện giúp EVNCPC chẩn đoán “sức khỏe” thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1