Pháp Luật Plus - công lập - các bài viết về công lập, tin tức công lập

công lập - các bài viết về công lập, tin tức công lập

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 1 - Dè dặt với nhân tố mới

Nhiều lý do, không giữ chân được người tài, gây nên sự thiếu niềm tin vào chính sách “trải thảm đỏ” mà các cơ quan và đơn vị đang mời gọi.

Theo dõi Pháp Luật Plus