Pháp Luật Plus - công khai xin lỗi - các bài viết về công khai xin lỗi, tin tức công khai xin lỗi

công khai xin lỗi - các bài viết về công khai xin lỗi, tin tức công khai xin lỗi

Độc quyền: Án oan giết người gần 40 năm ở Vĩnh Phúc- VKSND sẽ tổ chức công khai xin lỗi 3 người hàm oan 

Vụ án oan giết người gần 40 năm ở Vĩnh Phúc, VKSND tỉnh sẽ tổ chức công khai xin lỗi người dân sau nhiều kỳ báo của Pháp luật Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus