Pháp Luật Plus - cộng đồng - các bài viết về cộng đồng, tin tức cộng đồng

cộng đồng - các bài viết về cộng đồng, tin tức cộng đồng

Cảnh báo F0 lang thang ngoài cộng đồng, không khai báo y tế

Bộ Y tế khẳng định, trong thời gian này, Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là 'bệnh lưu hành'.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1