cộng đồng - các bài viết về cộng đồng, tin tức cộng đồng

Ý thức và trách nhiệm công dân

Ý thức muốn nói ở đây chỉ trong phạm vi hẹp là nhận thức của con người và thể hiện ra bằng hành động....

Theo dõi Pháp Luật Plus