cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính - các bài viết về cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính, tin tức cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính

Sau 7 năm dân "kêu cứu", khối gỗ sưa đã bị huyện Chương Mỹ đem bán giá hơn 31 tỷ đồng

Cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều năm khóc ròng đi đòi lại tiền bán gỗ sưa…mà lẽ ra thuộc về họ.

Theo dõi Pháp Luật Plus