Pháp Luật Plus - Cổng dịch vụ công Quốc gia - các bài viết về Cổng dịch vụ công Quốc gia, tin tức Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cổng dịch vụ công Quốc gia - các bài viết về Cổng dịch vụ công Quốc gia, tin tức Cổng dịch vụ công Quốc gia

Sắp hỗ trợ người dân đóng BHYT qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus