Cổng dịch vụ công Quốc gia - các bài viết về Cổng dịch vụ công Quốc gia, tin tức Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cổng dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Từ ngày 12/5/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 06 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus