CÔNG CỘNG - các bài viết về CÔNG CỘNG, tin tức CÔNG CỘNG

Lại thêm một kẻ không biết mình là ai nơi công cộng

Một người lái xe ở Bắc Ninh cuối tuần qua cho thấy, ở ta, vẫn còn có những người có văn hóa rất thấp, nhất là ở nơi công cộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus