Pháp Luật Plus - công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

Năm 2019, phát hiện 10 trường hợp vi phạm trong số hơn 1 triệu người kê khai tài sản

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của ngành thanh tra, năm qua, qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm về kê khai, minh bạch...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết