Pháp Luật Plus - công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng thêm cao nhất 240.000 đồng

Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ tăng từ 150.000-240.000 đồng/người/tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus