công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

Cảnh cáo Phó trưởng khoa Bệnh viện Nội tiết vì xúc phạm danh dự nhiều người

Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Trần Trung (Phó trưởng khoa) Hồi sức cấp cứu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1