công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

'Văn hóa không nhúc nhích' khiến xã hội trì trệ

Văn hóa 'không nhúc nhích' làm cho thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm, tạo sức ỳ sẽ lấn át những hành động và phát biểu tích cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus