Pháp Luật Plus - công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ vừa ký thông tư nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1