công chức - các bài viết về công chức, tin tức công chức

Khi cán bộ, công chức trở thành “con bạc” khát nước!

Khi đã là “con bạc”, trong cơn “khát nước”, liệu họ có làm liều xà xẻo của công? Rồi trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu khi nhiều tiêu cực?...

Theo dõi Pháp Luật Plus