Pháp Luật Plus - công chức cấp xã - các bài viết về công chức cấp xã, tin tức công chức cấp xã

công chức cấp xã - các bài viết về công chức cấp xã, tin tức công chức cấp xã

Công chức cấp xã được thi tuyển như thế nào?

Theo quy định mới ban hành của Chính phủ, thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết