Pháp Luật Plus - công chiếu - các bài viết về công chiếu, tin tức công chiếu

công chiếu - các bài viết về công chiếu, tin tức công chiếu

Vi phạm quyền tác giả, nhà sản xuất phim 'Ngôi nhà bươm bướm' phải phát hành bản mới

Dùng bài hát "Taxi", "Đường cong" không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, nhà sản xuất "Ngôi nhà bươm bướm" đã phải phát hành bản mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết