Pháp Luật Plus - công bố thông tin - các bài viết về công bố thông tin, tin tức công bố thông tin

công bố thông tin - các bài viết về công bố thông tin, tin tức công bố thông tin

Hơn 150 doanh nghiệp nhà nước “chây ì” công bố thông tin

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2018, 383 doanh nghiệp gửi báo cáo để công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết