Pháp Luật Plus - công bố quyết định - các bài viết về công bố quyết định, tin tức công bố quyết định

công bố quyết định - các bài viết về công bố quyết định, tin tức công bố quyết định

Thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Hôm nay, ngày 06/05, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus