Pháp Luật Plus - CÔNG AN XÃ - các bài viết về CÔNG AN XÃ, tin tức CÔNG AN XÃ

CÔNG AN XÃ - các bài viết về CÔNG AN XÃ, tin tức CÔNG AN XÃ

Công an xã không chính quy sẽ thành Trị an viên?

Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách cùng với công an xã chính quy, đổi tên gọi Công an xã bán chuyên trách thành “Trị an viên”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết