công an xã nhận tiền bồi dưỡng - các bài viết về công an xã nhận tiền bồi dưỡng, tin tức công an xã nhận tiền bồi dưỡng

Nghệ An: Công an xã nhận tiền bồi dưỡng của các quán có dịch vụ “nhạy cảm”

Với sai phạm này, ông Đậu Quang Hòa đã bị kỷ luật với hình thức “khiển trách”, nhưng đến nay vẫn giữ chức Trưởng Công an xã.

Theo dõi Pháp Luật Plus