Pháp Luật Plus - công an xã đá thúng rau - các bài viết về công an xã đá thúng rau, tin tức công an xã đá thúng rau

công an xã đá thúng rau - các bài viết về công an xã đá thúng rau, tin tức công an xã đá thúng rau

Kỷ luật trưởng Công an xã đá bay thau cá, thúng rau của người dân

UBND huyện Krông Ana đã kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Thịnh vì hành vi đá bay thau cá của người dân khi dẹp lòng lề đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus