Pháp Luật Plus - Công an tỉnh Hà Giang - các bài viết về Công an tỉnh Hà Giang, tin tức Công an tỉnh Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang - các bài viết về Công an tỉnh Hà Giang, tin tức Công an tỉnh Hà Giang

Vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an Hà Giang còn là tuyến đầu chống dịch

Không chỉ bảo đảm TTATGT, năm 2021 Công an tỉnh Hà Giang còn tham gia tuyến đầu chống dịch, kiểm tra, kiểm soát người ra vào tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1