Pháp Luật Plus - Công an tỉnh Đăk Nông - các bài viết về Công an tỉnh Đăk Nông, tin tức Công an tỉnh Đăk Nông

Công an tỉnh Đăk Nông - các bài viết về Công an tỉnh Đăk Nông, tin tức Công an tỉnh Đăk Nông

Đắk Nông: Tóm gọn đối tượng giấu ma túy trong “chỗ hiểm”

Sau khi lấy 1 ít để sử dụng, số còn lại Thực chia thành 4 cục và lấy nilon gói lại rồi nhét vào hậu môn để tránh sự phát hiện

Theo dõi Pháp Luật Plus

1