Công an tỉnh Bình Thuận - các bài viết về Công an tỉnh Bình Thuận, tin tức Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Trần Văn Toản được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus